Make your own free website on Tripod.com

Kräftan 22 juni - 22 juli

Behovet av att skydda sig själv, och familjen mot alla hot är ett av kräftans främsta särdrag. Säger man emot en kräfta i en diskussion träder ett markant försvarssystem genast i funktion.

Kräftan kan ge ett gåtfullt intryck men vid
närmare bekantskap finner man

ömhet, och omtanke.

Typisk kräfta: kärleksfull, känslosam, intuitiv, ombytlig, och lynnig.

Skorpionen 24 oktober - 22 november

Det utmärkande för skorpionen är deras energireserv. Många säger att det är zodiakens värsta tecken men det är inte sant.

Om krafterna får ett fullt och positivt utlopp kommer individen att gå långt.

Typisk skorpion: spännande, kraftfull, kan vara hämndlysten.

Fiskarna 19 februari - 20 mars

Tecknets symbol, två fiskar som simmar åt vart sitt håll, säger något om de inre motsättningar i fiskarnas karaktär. Deras vänlighet och inlevelseförmåga gör dem till de bästa vänner man kan tänka sig.

Men dessa vänliga och snälla människor glömmer oftast bort sig själva. Risken är att omgivningen utnyttjar dem.


Typisk fisk: fantasibegåvad, sympatisk, hjälpsam, idealistisk och lättledd.