Make your own free website on Tripod.com

Jag heter Rita Englund och är i mina bästa år.
Mitt stora intresse är astrologi. Jag har alltid läst och praktiserat astrologi till husbehov.

Men efter att ha gått igenom en livskris, ville jag få reda på vad det var för mening med livet. Jag sökte efter en tröst, och en styrka i något. Efter en artikel i SDS om Astrologiskolan i Danmark började jag att fundera på om det var rätt väg för mig till att söka min insikt i livet.

Jag åkte till Danmark på en informationsträff, och det resulterade i en kurs i astrologi på nästan fyra år.

Jag har fått tillbaka min livslust, och jag har fått insikt i mitt liv tack vare astrologin.

Nu vill jag kunna hjälpa andra personer, som kommer i liknande kriser som jag själv har gjort.

Kontakta mig