Make your own free website on Tripod.com

Tvillingarna 21 maj - 21 juni

Mångsidighet är tvillingarnas främsta kännetecken. De som är födda i detta tecken, känner ett behov av att syssla med många saker samtidigt.

De har också ett behov av kommunikation på alla plan. Deras möjligheter kan utnyttjas på många olika sätt men särskilt i massmedia.

Typisk tvilling: smidig, mångsidig, meddelsam, kvick, intellektuell, vältalig, ungdomlig, livlig, ytlig och nervös.

Våg 23 september - 23 oktober

De två vågskålarna som representerar det här tecknet, har en djup symbolisk betydelseför personer födda i vågen.

De behöver en harmonisk miljö, utan stress och dispyter.
Ibland offrar de sig för husfridens skull.


Typisk våg: diplomatisk och charmerande.

Vattuman 21 januari - 18 februari

Vattumanens behov av självständighet kan inte nog understrykas och det är mycket viktigt att dessa människor får finna sin egen livsstil.

Deras naturliga vänlighet är parad med en genuin vilja att hjälpa andra.

Typisk vattuman: vänlig, oberoende, kylig och oberäknelig.