Make your own free website on Tripod.com

 

Oxen 21 april - 21 maj

Pålitlighet är ett grundläggande karaktärsdrag hos oxen men han/hon behöver en stadig och trygg bakgrund för att kunna fungera tillfredställande. Känslomässig och materiell trygghet är någoting mycket viktigt.

Oxar har mycket sunt förnuft, men kan sakna flexibilitet och måste inse att även väl överlagda beslut ibland kan behöva ändras. Oxar omger sig oftast av ägodelar, som yttre tecken på sin framgång.


Typisk oxe: tålmodig, pålitlig, varmhjärtad, kärleksfull, envis, fridsam,
trygghetsälskande, svartsjuk, och njutningslysten.

Jungfrun 24 augusti - 22 september

Jungfrun är alltid i rörelse på grund av ett överflöd av nervös energi. En jungfru mår bra av att träna sin koncentrationsförmåga och försöka att bygga upp ett inre lugn. I annat fall kan nervspänning bli ett allvarligt problem

Typisk jungfru: plikttrogen och analytisk.

Stenbocken 22 december - 20 januari

Alla stenbockar har stora pontentiella möjligheter men ibland vägrar de att förstå det.
De kan vara lite väl pessimistiska och inte tro att de har den inre styrkan som de har.

En del stenbockar har en enorm framåtanda och de lyckas med allt de företar sig. De har ett orginellt sinne för humor.

Typisk stenbock: ambitiös, disciplinerad, pessimistisk och snål.