Make your own free website on Tripod.com
   
 

Vad är astrologi?
 
Många förknippar astrologin med
veckotidningarnas
horoskopsspalter, om vad som kommer att ske de närmsta veckorna. Att göra en förenklad tydning, av planeternas ställning är en tvivelaktig tolkning.

Om man går tillbaka i historien har astrologin varit känd och praktiserad i de flesta kulturer, hos egyptierna, babylonierna, kineserna, grekerna, och romarna.

De äldsta av dessa civilisationer går tillbaka till 10. 000 år f.kr.

Under hela medeltiden utövades astrologin. Vetenskapsmän som Isaac Newton, och Tycho Brahe var både astronomer, och astrologer.

Det finns olika former av astrologi, den astrologi som bygger på födelseögonblicket. Det finns medicinsk astrologi, den beskriver en människas hälsotillstånd.
Det finns partnerhoroskop, här ser man hur två människor passar ihop.

Det finns framtidshoroskop, här kan man se hur framtiden ser ut för de närmsta åren framåt.

Vad får man ut av ett horoskop?

Ett horoskop avslöjar gärna det vi redan vet, med hjälp av horoskopet får man en långt mer objektiv bild av sig själv.

Vad bör man veta, för att kunna ställa ett horoskop?

Personens, födelseår, månad, dag, plats och klockslag.

Hur ser ett födelsehoroskop ut?


Det består av zodiaken, den innehåller 12 olika tecken, 12 olika hus, och 10 olika planeter.